Maak kennis met het bestuur van de Stichting KU12

De Stichting KU12 is in 2018 opgericht om het varend erfgoed de KU12 te kunnen restaureren en de punter in de toekomst in te kunnen zetten voor (publieks-)activiteiten.

De KU12 is er voor iedereen om er van te genieten, als vrijwilliger en/of als deelnemer aan activiteiten.

Het bestuur van de Stichting KU12

Samenstelling van het bestuur:

Joke Spannenburg 

Voorzitter

Clemens van der Nat

Secretaris

Joost Kouwenhoven

Joost Kouwenhoven

Penningmeester

Akte van oprichting

Lees hier de akte van oprichting.

RSIN:

KvK-nummer:

Rechtsvorm:    

Statutaire naam: 

Statutaire zetel: 

Datum akte van oprichting:

Inschrijving handelsregister: 

Activiteiten (SBI):  

Beschrijving  doel:

 

 

Bezoek- en correspondentieadres:

E-mail:

 

859557170 

73520071

Stichting  

Stichting Behoud Zeepunter “KU12 Anna Maria”  

gemeente Leiden  

28-12-2018 

29-12-2018  

94992  –  Hobbyclubs  

Het onder de aandacht brengen van de Kuunder zeepunter KU12 Anna 
Maria in de publiciteit, door het in eigendom verkrijgen en het 
onderhouden en restaureren van houten klassieke zeilschepen, door het 
enthousiasmeren van mensen door het houden van vaartochten met de 
houten klassieke zeilschepen en het deelnemen aan (zeil) evenementen,  

het delen van kennis en ervaring door publicaties, tentoonstellingen, 
lezingen en adviezen.

Poelgeeststraat 20 A
2316XL  LEIDEN

info@ku12.nl

Het bestuur is onbezoldigd

Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2019

Sluit Menu