Akte van oprichting

Lees hier de oprichtingsakte

van de Stichting Behoud Zeepunter KU12 Anna Maria.

In de akte van oprichting kunt u alles lezen over het doel en hoe de Stichting KU12 dit wil bereiken:

Doel:

Het onder de aandacht brengen van de Kuunder zeepunter KU12 Anna Maria in de publiciteit, door het in eigendom verkrijgen en het onderhouden en restaureren van houten klassieke zeilschepen, door het enthousiasmeren van mensen door het houden van vaartochten met de houten klassieke zeilschepen en het deelnemen aan (zeil)evenementen, het delen van kennis en ervaring door publicaties, tentoonstellingen, lezingen en adviezen.

Het eerste boekjaar was 2019.

Op deze pagina staan de jaarverslagen.