Op deze pagina verschijnen de jaarverslagen: het financieel jaarverslag en het sociaal jaarverslag van de Stichting Behoud Zeepunter KU12 Anna Maria, opgericht op 28 december 2018.

Het eerste boekjaar was 2019.