Het beleidsplan 2019 wordt in 2020 verder uitgevoerd

In verband met Corona zijn aanpassingen met betrekking tot evenementen niet opgenomen.

Hoofddoel

Het hoofddoel van de Stichting Behoud Zeepunter “KU12 Anna Maria”, kortweg Stichting KU12, is het restaureren en in de vaart houden van de Zeepunter KU12 Anna Maria, KU12 voor vrienden.

De bedoeling is hiervoor draagvlak te creëren onder mensen die de KU12 een warm hart toedragen en bereid zijn om mee te doen, actief, financieel of als iemand die gewoon geniet van dit bijzondere schip: vrijwilligers, donateurs, sponsoren en publiek.

Het jaar 2019 is het jaar waarin het allemaal moet gebeuren. Hoe gaat de Stichting KU12 dat aanpakken?

Deelnemers

De Stichting KU12 is actief om mensen warm te maken voor varend erfgoed, meer speciaal klassieke houten schepen, en specifiek de KU12 als unieke Kuunder zeepunter, die als cultuurhistorische bijzonderheid niet alleen als vissersschip dienst deed op de Zuiderzee, maar daarna ook als plezierjacht de Nederlandse wateren heeft bevaren.

Wij denken daarbij aan:

Schippers

Zij varen met het schip en zorgen dat er op evenementen in het hele land zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van de KU12. Zij zijn mede‑organisator van vaartochtjes voor andere vrijwilligers en belangstellende recreanten. Ervaren schippers geven cursussen aan mensen die willen leren zeilen met een platbodem.

Zij dragen ook zorg voor het tuig en het tuigen van het schip.

Klusjesmensen

Zij doen klein onderhoud, als schoonmaken, schuren en lakken en eenvoudig timmerwerk.

Historici

Zij doen onderzoek naar de geschiedenis van zeepunters en met name de KU12.

Schrijvers

Zij schrijven de nieuwsbrief en teksten voor de website.

Donateurs

Zij dragen financieel bij met een eenmalige of structurele bijdrage, bijvoorbeeld met een meerjaren-schenkingscontract.

Sponsoren

Bedrijven en organisaties die de KU12 een warm hart toedragen en met hun kennis, vaardigheden of beschikbare ruimte bijdragen aan de doelstellingen van de Stichting KU12.

Sponsoren krijgen een vermelding op de website.

Publiek

En natuurlijk doen we dit allemaal om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van de aanblik van het varende pronkstuk, dat dit stukje cultureel erfgoed is.

Evenementen

Wanneer er op tijd voldoende geld is om het schip te restaureren staan voor de KU12 (onder voorbehoud) de volgende activiteiten gepland:

2019

Zwartsluis onder Zeil (Hemelvaartsweekend 29/5 – 2/6).

Suydersail / Oldtimerdag Lelystad, Bataviahaven 14/6 – 16/6 (weekend na Pinksteren).

De Vereniging Eigenaren Houten Huismanboten (VEHH) bestaat 25 jaar en organiseert in Vollenhove een ‘Zomerreünie’ waar de Houten Huismanvloot veel bekijks trekt (5/7-7/7)

Visserijdagen Stavoren: 19/7 en 20/7

Visserijdagen Harlingen: 28/8 – 31/8

Diverse ‘aanbrengroutes’ naar verschillende evenementen.

Vooruitblik

2020

  • Sail Amsterdam: 12/8 – 16-8

2022

  • DelfSail

En wanneer dit wordt georganiseerd:

Sail Harlingen

Hout-Vaert

Geld

Voor de aanschaf, de (professionele) restauratie en het onderhoud van de KU12 is veel geld nodig.

Daarnaast is ook het tuig en met name de fok binnenkort aan vervanging toe.

Wij begroten de restauratiekosten op € 68.000,- en de jaarlijkse exploitatiekosten op € 6.100,- voor de eerstkomende vijf jaar.

                                                                       Bedrag             Totaal

Specificatie Restauratiekosten                                   

Romp                                                         € 30.734,00

Dek, interieur, tuig en motor                   € 17.303,00

Onvoorzien                                                € 12.100,00

Indicatie kosten Zelfwerkzaamheid      € 8.000,00       

                                                                                              € 68.137,00

Dekking voor dit bedrag                                    

Eigen inbreng                                    

Zelfwerkzaamheid                                   € 8.000,00

Collectes/Acties/Giften/Reservering   € 1.522,00

                                                                                              €  9.522,00     

Subsidies                                        Aanvraag of schatting

Prins Bernard Cultuurfonds                    € 17.000,00

Admiraal van Kinsbergenfonds             €   5.000,00

Dorus Rijkersfonds                                  €   3.000,00

Gravin van Bylandtstichting                   €   5.000,00

Schipholfonds                                          €   1.500,00

Mondriaanfonds                                      €   2.500,00

                                                                                              € 34.000,00                 

Sponsoring & Schenkingen                    €   5.000,00

Crowdfundingsactie                                €  20.000,00
                                                                                               € 25.000,00

Totaal Schatting inkomsten                                              € 68.522,00

Jaarlijkse exploitatie                   

Onderhoud KU12         € 1.000,00

Vrijwilligersbijdrage     € 1.500,00

Brandstof                      €     500,00

Liggeld                          €  1.500,00

Verzekering                   €     400,00

Evenementen                €     500,00

Website                                     Nihil

Onkosten bestuur         €     700,00

                                                                      €  6.100,00

Dekking                   

Bijdragen gebruikers

Liggeld, onderhoud + verzekering door J. Spannenburg       € 2.900,00

Bijdrage recreanten evenementen (kostendekkend)              €   500,00

Brandstof (hoofdelijk omgeslagen over recreanten)              €   500,00

                                                                                                                                € 3.900,00

Bijdragen door donateurs                                                            € 2.200,00

                                                                      €   6.100,00

De Stichting KU12 zet volop in op mogelijkheden voor fondsen, subsidies en andere bijdragen.

Daarnaast zijn donateurs zeer welkom en proberen we met hulp van sponsoren en vrijwilligers de kosten zo laag mogelijk te houden. De bestuurders doen hun werk onbezoldigd.

Communicatie

De Stichting KU12 wil het enthousiasme onder liefhebbers van varend erfgoed, met name van klassieke houten (zeil)schepen aanwakkeren en stimuleren en de groep van betrokken mensen en bedrijven zo groot mogelijk maken.

Wij willen dat iedereen zich welkom voelt om de KU12 te bekijken en mee te varen. De bedoeling is om 4x per jaar per e-mail de Nieuwsbrief ‘Wind Mee’ als Lentebries, Zomerbries, Herfstbries en Winterbries te versturen naar iedereen die interesse heeft in het wel en wee en de ontwikkelingen rond de KU12. Bij belangrijk nieuws wordt tussentijds een ‘Licht Briesje’ verstuurd.

Tijdens evenementen nodigen wij iedereen uit om met ons in gesprek te gaan. Daarnaast zijn wij te vinden via de website www.ku12.nl, Facebook, Instagram, LinkedIn, , Pinterest en Twitter