Beleidsplan

Hoofddoel

Het hoofddoel van de Stichting Behoud Zeepunter “KU12 Anna Maria”, kortweg Stichting KU12, is het restaureren en in de vaart houden van de Zeepunter KU12 Anna Maria, KU12 voor vrienden.

De bedoeling is hiervoor draagvlak te creëren onder mensen die de KU12 een warm hart toedragen en bereid zijn om mee te doen, actief, financieel of als iemand die gewoon geniet van dit bijzondere schip: vrijwilligers, donateurs, sponsoren en publiek.

Het jaar 2021 is het jaar waarin het ‘voorwerk’ gedaan is en het echte werk voor het behoud van de zeepunter begint: de restauratie. Hoe gaat de Stichting KU12 dat aanpakken?

Deelnemers

De Stichting KU12 is actief om mensen warm te maken voor varend erfgoed, meer speciaal klassieke houten schepen, en specifiek de KU12 als unieke Kuunder zeepunter, die als cultuurhistorische bijzonderheid niet alleen als vissersschip dienstdeed op de Zuiderzee, maar daarna ook als plezierjacht de Nederlandse wateren heeft bevaren.

Wij denken daarbij aan:

Schippers

Zij varen met het schip en zorgen dat er op evenementen in het hele land zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van de KU12. Zij zijn mede‑organisator van vaartochtjes voor andere vrijwilligers en belangstellende recreanten. Ervaren schippers geven cursussen aan mensen die willen leren zeilen met een platbodem.

Zij dragen ook zorg voor het tuig en het tuigen van het schip.

Klusjesmensen

Zij doen klein onderhoud, als schoonmaken, schuren en lakken en eenvoudig timmerwerk.

Historici

Zij doen onderzoek naar de geschiedenis van zeepunters en met name de KU12.

Schrijvers

Zij schrijven de nieuwsbrief en teksten voor de website.

Inmiddels hebben zich behalve schrijvers, in iedere categorie vrijwilligers aangemeld.   

 Donateurs

Zij dragen financieel bij met een eenmalige of structurele bijdrage, bijvoorbeeld met een meerjaren-schenkingscontract.

Sponsoren

Bedrijven en organisaties die de KU12 een warm hart toedragen en met hun kennis, vaardigheden of beschikbare ruimte bijdragen aan de doelstellingen van de Stichting KU12.

Sponsoren krijgen een vermelding op de website.

Publiek

En natuurlijk doen we dit allemaal om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van de aanblik van het varende pronkstuk, dat dit stukje cultureel erfgoed is.

Evenementen

Wanneer het schip op tijd gerestaureerd is en er (onder voorbehoud van onder andere Corona-maatregelen) evenementen worden georganiseerd, zal de KU12 deelnemen aan de  de volgende activiteiten:

 2021

  • Zwartsluis onder Zeil
  • 2e Dutch Wooden Boat Festival
  • Schippertjesdagen Warmond
  • Leidens Ontzet

2022

  • DelfSail
  • Sail Harlingen

En wanneer dit wordt georganiseerd:

Hout-Vaert

Geld

Voor fase 2 en 3 van de restauratie en het onderhoud van de KU12 is veel geld nodig.

Daarnaast is ook het tuig en met name de fok binnenkort aan vervanging toe.

Wij begroten de restauratiekosten op € 55.000,-  (excl. BTW)

en de jaarlijkse exploitatiekosten op € 8.300,- (excl. BTW) voor de eerstkomende vijf jaar.

  

                                                                                              Bedrag                  Totaal

Specificatie restauratiekosten                                            

Romp                                                                                  € 25.473,00         

Dek, interieur, tuig en zwaarden                                    € 11.620,00         

Elektrificatie                                                                      € 18.200,00         

 

Totaal restauratiekosten (excl. BTW)                                                       € 55.293,00

 

Dekking voor dit bedrag                                        

Eigen inbreng                                                   

Eigen vermogen (start restauratie)                                 € 22.400,00         

Periodieke giften                                                                €   7.000,00         

Sponsortochten                                                                  €   2.000,00         

Subsidies                                                          Aanvraag of schatting       

Prins Bernard Cultuurfonds                                           €   9.000,00          (doel behaald)

Samenwerkende Maritieme Fondsen                             €   7.000,00         

Mondriaanfonds                                                                €   7.000,00         

Sponsoring & overige giften                                            €   8.000,00         

Totaal Schatting inkomsten (excl. BTW)                                                 € 55.400,00         

Jaarlijkse exploitatie (na restauratie)                   

Onderhoud KU12                                                                              €   1.000,00         

Vrijwilligersbijdrage                                                          €      500,00         

Liggeld                                                                                 €   1.500,00         

Verzekering                                                                        €      400,00         

Evenementen                                                                     €      500,00         

Kosten stichting                                                                  €      800,00         

Onkosten bestuur                                                               €   3.600,00         

 

Totaal kosten jaarlijkse exploitatie (excl. BTW)                                    €   8.300,00

 

Dekking                    

Bijdrage recreanten evenementen (kostendekkend)   €      500,00         

Periodieke giften                                                                €   7.000,00         

Dekking door donateurs                                                 €      800,00         

 

Totaal dekking jaarlijkse exploitatie (excl. BTW)                                 €    8.300,00

De Stichting KU12 blijft volop inzetten op mogelijkheden voor fondsen, subsidies en andere bijdragen.

Daarnaast zijn donateurs zeer welkom en proberen we met hulp van sponsoren en vrijwilligers de kosten zo laag mogelijk te houden. De bestuurders doen hun werk onbezoldigd.

Communicatie

De Stichting KU12 wil het enthousiasme onder liefhebbers van varend erfgoed, met name van klassieke houten (zeil)schepen aanwakkeren en stimuleren en de groep van betrokken mensen en bedrijven zo groot mogelijk maken.

Wij willen dat iedereen zich welkom voelt om de KU12 te bekijken en mee te varen. De Nieuwsbrief ‘Wind Mee’ (Nieuwtjes van een Oude Zeepunter) wordt 1x per kwartaal, als ‘Lentebries’, ‘Zomerbries’, ‘Herfstbries’ en ‘Winterbries’ een per e-mail toegestuurd aan iedereen die interesse heeft in het wel en wee en de ontwikkelingen rond de KU12.

Bij belangrijke actualiteiten, wordt tussendoor een ‘Licht Briesje’ gestuurd.

Tijdens evenementen tonen wij de kenmerken van de KU12 met een banner en nodigen wij iedereen uit voor een gesprek.

Daarnaast zijn wij te vinden via de website www.ku12.nl, Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn en Twitter.