Toekenning Mondriaanfonds

Verduurzaming Zeepunter KU12

Op 24 december 2020 heeft de Stichting Behoud Zeepunter KU12 Anna Maria een aanvraag ingediend bij het Mondriaanfonds.

De aanvraag is gedaan in het kader van de Restauratie Mobiel Erfgoed en is gericht op de verduurzaming van de oude Zeepunter.

Een commissie van het Mondriaanfonds heeft de aanvraag beoordeeld en heeft na rijp beraad geadviseerd:

“De commissie is positief over de aanvraag van de Stichting KU12 om de Zeepunter KU12 te verduurzamen door een elektrische motor in te bouwen in deze boot waarvan er nog maar weinig bewaard zijn gebleven. […] De adviescommissie meent dat de keuze voor deze elektrische motor voor een vergelijkbaar schip niet eerder is gemaakt. Zij hoopt dan ook dat de stichting het restauratieproces inderdaad zal vastleggen in een publicatie en deze actief zal delen met de sector. De commissie adviseert de aanvraag te honoreren”.

De directeur van het Mondriaanfonds, Eelco van der Lingen, kon zich met dit advies verenigen en heeft op grond hiervan op 15 april 2021 besloten de stichting te verblijden met  een bijdrage van maar liefst € 7.000!

Dank, Mondriaanfonds!

Brief: 2021 04 15 Toekenning Mondriaanfonds