Een mooi verhaal van een zeepunter

De KU12 is heel bijzonder varend erfgoed, een Varend Monument®. Een uniek stukje geschiedenis van de Zuiderzee dat behouden dient te blijven.

Het schip is in 1914 gebouwd als ‘Kuunder zeepunter’ voor de Zuiderzeevisserij. De KU12 is bijzonder, authentiek, zeldzaam, een ‘uitstervend ras’ en ingeschreven in het Stamboek Ronde en Platbodemjachten.

In 2018 is de Stichting KU12 opgericht met het doel de KU12 volledig te restaureren. Na de restauratie zal de KU12 ingezet gaan worden voor verschillende activiteiten. Zo kan Nederland blijven genieten van dit unieke varende monument. 

1914 - bouw van de KU12

Het oorspronkelijke schip is gebouwd in 1914, bij Huisman op de Ronduite, in de buurt van Giethoorn, voor visser Gerrit Doedel (1867-1929) uit Kuinre. Het was een open schip, bestemd voor de palingvisserij. 

In die tijd lag het dorp Kuinre direct aan de Zuiderzee en had het een zeehaven.

De haven van Kuinre in 1910. Bron: Geschiedenis van de Stellingwerven en Noordwest Overijssel

Hoe lang de KU12 precies gebruikt is in de palingvisserij is onbekend, maar de voltooiing van de Afsluitdijk heeft beslist een grote rol gespeeld in het einde van de KU12 voor de visserij.

1945 tot heden - pleziervaartuig

Pas na de tweede wereldoorlog duikt het schip weer op in Den Helder, reeds voorzien van een mahoniehouten kajuit. De KU12 doet nu geen dienst meer als visserijschip, maar als pleziervaartuig.

In de tweede helft van de twintigste eeuw heeft de KU12 verschillende eigenaren gehad. Door de tijd heen is het schip verschillende malen aangepast, gerestaureerd en gerepareerd.

In 1956 brengt eigenaar P. de Jong een zeilkiel aan en verwijdert de zijzwaarden.

In 1965 wordt P. Bokhoven eigenaar van het schip, dat op dat moment nog voorzien is van een kiel. Hij brengt het schip weer terug in de originele staat, zonder kiel en met zijzwaarden terug.

De KU12 wordt onder de naam ‘Weagendounser’ (Fries voor Golvendanser) opgenomen in het Stamboek Rond en Platbodemjachten met het plaquettenummer 428Hier kunt u de hele (bekende) geschiedenis van de KU12 lezen.

In 1997 krijgt de KU12 een algehele opknapbeurt en in 2005 is een nieuwe (diesel)motor geplaatst.

De KU12 viert in 2014 tijdens Sail Giethoorn haar 100ste verjaardag, te midden van de Houten Huismanvloot.

In 2017 wordt de KU12 geregistreerd als Varend Monument® in het Register Varend Erfgoed Nederland.

KU12 Varend Monument

In 2019 wordt de KU12 opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed.

2018 - De Stichting KU12 en een grote restauratie

Om dit unieke schip te behouden is in 2018 de Stichting Behoud Zeepunter “KU12 Anna Maria”, kortweg Stichting KU12 opgericht. De Stichting KU12 is de nieuwe eigenaar, die onder meer als doel heeft de KU12 volledig te restaureren.

De restauratie is eind 2020 gestart bij Scheepswerf Van Klink in Workum.

De stichting werft fondsen en ontvangt donaties om de restauratie te bekostigen en de KU12 na de restauratie in te zetten voor allerlei activiteiten, met hulp van vrijwilligers.