De volgende fondsen zijn bereid bij te dragen aan de restauratie van de zeepunter KU12 Anna Maria:

De adviseurs van het Cultuurfonds zijn overtuigd van de betrokken kwaliteit bij de herstelwerkzaamheden voor dit bijzondere cultuurhistorische waardevolle schip.

Men ondersteunt de noodzakelijke restauratie van de Kuunder zeepunter met een startbijdrage van € 9000.

Deze bijdrage verdubbelt het Cultuurfonds tot een totale bijdrage van maximaal € 18000, waarbij als voorwaarde geldt dat er ook een bedrag van € 18000 bijeen wordt gebracht, als opbrengst van crowdfunding en fondsenwerving.

Gift-verdubbelaar