De volgende fondsen dragen bij aan het behoud van de Zeepunter KU12 Anna Maria:

De adviseurs van het Cultuurfonds zijn overtuigd van de betrokken kwaliteit bij de herstelwerkzaamheden voor dit bijzondere cultuurhistorische waardevolle schip.

Men ondersteunt de noodzakelijke restauratie van de Kuunder zeepunter met een startbijdrage van € 9000.

Deze bijdrage heeft het Cultuurfonds verdubbeld tot een totale bijdrage van € 18000, aangezien de Stichting KU12  ook een bedrag van € 18000 bijeen heeft gebracht, als opbrengst van crowdfunding en dankzij haar donateurs.

Gift-verdubbelaar

Op 24 december 2020 heeft de Stichting Behoud Zeepunter KU12 Anna Maria een aanvraag ingediend bij het Mondriaanfonds in het kader van de Restauratie Mobiel Erfgoed en is gericht op de verduurzaming van de oude Zeepunter.

De adviescommissie is positief over de aanvraag van de Stichting KU12 om de Zeepunter KU12 te verduurzamen door een elektrische motor in te bouwen in deze boot waarvan er nog maar weinig bewaard zijn gebleven. De commissie adviseert de aanvraag te honoreren”.

Het Mondriaanfonds heeft op 15 april 2021 besloten onze stichting te verblijden met een bijdrage van € 7.000.

Het NISS, Stichting Ondersteuningsfonds Nationaal Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw, heeft op 1 juli 2021 onze aanvraag voor de verduurzaming van de KU12 door middel van het plaatsen een innovatieve POD elektromotor gehonoreerd.

Het fonds heeft toegezegd dit project met een bijdrage van € 3.500 te subsidiëren.

Het bestuur van de Stichting Behoud Zeepunter KU12 Anna Maria dankt de hierboven genoemde fondsen hartelijk voor hun bijdrage!