Toekenning DiNaMo-fonds

Toekenning DiNaMo-fonds

Voor het veilig inbouwen en werkend maken van de elektrische voorstuwing bleek dat er nog voor zo’n € 6000 materiaal moet worden ingekocht.
Het Dinamofonds (DierenNatuurMonumenten) steunt voor dit deelproject de Stichting met een bedrag van € 5000,00.

Toekenning DiNamMofonds

Het fonds motiveert de toekenning als volgt:

“Wij kunnen u hierbij mededelen dat het bestuur van het Dinamo Fonds heeft besloten een gift te verstrekken van € 5.000,00 voor het bovengenoemde project [“Bijdrage aanschaf elektrisch en motor verduurzamen historisch schip zeepunter KU12]. Wij steunen uw project van harte omdat u hiermee de cultuurhistorische waarde van het historische schip de zeepunter KU12 behoudt”.

Heel hartelijk dank daarvoor!