Toezegging Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is het eerste fonds dat een toezegging doet voor een bijdrage voor de restauratie!

“De adviseurs van het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn overtuigd van de betrokken kwaliteit bij de herstelwerkzaamheden van dit bijzondere cultuurhistorisch waardevolle schip”.

Dit is een mooi begin, een belangrijke stap, waarmee het behoud van de KU12 Anna Maria werkelijkheid kan worden!

Maar, we zijn er nog niet. Het is een toezegging, waarvoor een opdracht geldt:

Het Cultuurfonds verstrekt de bijdrage van € 18.000 onder een voorwaarde. Het is de bedoeling dat er door middel van crowdfunding en fondsenwerving ook een bedrag van € 18.000 bijeen wordt gebracht.

Dank, Prins Bernhard Cultuurfonds!

Help je mee? Alvast veel dank! ⛵️