De naam Anna Maria

De geschiedenis van de KU12 bergt nog een aantal raadsels in zich, maar één raadsel rond de zeepunter lijkt opgelost.
De naam van de Stichting KU12 is voluit: “Stichting Behoud Zeepunter KU12 Anna Maria”. Waarom?

Naast een visserijnummer kregen schepen vaak een naam.
Op het bordje bij het prinswerk van het schip prijkt de naam ‘Anna Maria’.
Een eerste veronderstelling, dat dit de naam kon zijn van de vrouw van Gerrit Doedel, de visser voor wie de KU12 in 1914 gebouwd is, bleek niet te kloppen, omdat hij nooit getrouwd is geweest.

Door speurwerk kwam boven water dat de zuster van Gerrits vader, dus de tante van Gerrit, de naam Anna Maria droeg. Hoogstwaarschijnlijk heeft de KU12 aan haar de naam te danken. Voor zover hier relevant is hieronder een gedeelte van de stamboom afgebeeld.

Geert Pieters Doedel  x Suzanna Lazes ter Velde  
  Anna Maria Doedel       
  Laas Geerts Doedel x Jantje Johannes Nijholt
    Gerrit Doedel    
    1867-1929