Muziek en heraldiek

Liederen over (het einde van) de Zuiderzee:

De Zuiderzeeballade – Sylvain Poons en Oetze Verschoor

Zuiderzee. Ballade gezongen door Louis Davids.

The Dutchman gezongen door Steve Goodman

En over Kuinre:

De sluis die de Linde en de Kuinder (Tjonger) verbindt

Kuunders volkslied

Stille tusn de Linde en de Tjonger doar legt oons dorpien klejn
Omringt deur bos en waater  ‘k wil hier altoos zejn
Oonze Kuunder is ’t dorpien in dit Ieselant
Veur welk bestoan we vechtn, we geevm ’t niet as pant.

‘k Wil hier altoos woonn, ‘k ken hier iedereene
Mit die van ergngs anders koemm, binn we saamm eene
We kenn hier gien rangng,  gien hooge of laage stant
Mar hebm we belangng dan goan we hant in hant.

We wiln de Kuunder howm, frank, vrej en zonder dwang
Op dize vrejhejt bowm we al eewn lang
De gront an de zee ontworstelt was eens Cranes gront
Woarop al veule eeuwm oons Kuunders wiechien stont.

Ja, dit zo klejne dorpien is oons dierbaar oort
Woar es de burchtn stonn ’t lant wat oons bekoort.
‘kZag in vlage en vaandel de zwaane en klaaver stoan
Woar boovm steerns stonn die nimer ondergoan.

Wapen van Kuinre

Heraldische omschrijving:

In zilver een dwarsbalk van keel, beladen met een loopende zwaan van zilver, en vergezeld van 3 klaverbladeren van sinopel

Kuinre was tot 1 januari 1973 een zelfstandige gemeente in de provincie Overijssel. Door samenvoeging van de gemeenten Blankenham, Kuinre, Blokzijl en Steenwijkerwold ontstond de gemeente IJsselham. Het nieuwe gemeentewapen is een samenvoeging:

De zwaan uit het wapen van Kuinre
Het kruis uit het wapen van Steenwijkerwold
Het schip uit het wapen van Blankenham
De hand uit het wapen van Oldemarkt

Wapen van IJsselham

Heraldische omschrijving:

“Schuingevierendeeld: I in sabel een linkerhand van goud, II in keel een lopende zwaan van zilver, gebekt en gepoot van goud, III in keel een geankerd schuinkruis van zilver, IV in sabel een opgetuigd koggeschip van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels”

De gemeentes BrederwiedeSteenwijk en IJsselham zijn in 2001 samengevoegd tot een nieuwe gemeente, die sindsdien Steenwijkerland heet.

Voor het wapen werden drie ontwerpen ingediend door burgers, maar deze haalden de criteria van de Hoge Raad van Adel niet omdat ze niet aan heraldische regels of aan de wensen van de gemeente voldeden. Er werd een eigentijds wapen ontworpen en op 22 april 2009 werd het nieuwe wapen aan de gemeente Steenwijkerland toegewezen. Allen het anker van de gemeente Steenwijk is herkenbaar teruggekomen in het nieuwe wapen van de gemeente Steenwijkerland.

Wapen van Steenwijkerland

Heraldische omschrijving:

“Gevierendeeld door een kruis van zilver; I en IV effen azuur; II en III effen sinopel; in een hartschild van keel en een anker van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren”